رفتن به مطلب
سرور های مجازی ارزان ، هاست ربات لینوکسی ارزان ، پیشنهاد ویژه باتچی ! ×
انجمن تخصصی بات چی | BotChi | انجمن ربات تلگرام

تغییر در کد ربات ضد اسپم


amirpashayi

ارسال‌های توصیه شده

سلام صبح زیباتون بخیر

ببخشید من یه ربات ضد اسپم ساختم برای مدیریت گروه (روی سرور مجازی)

این ربات پیام هارو نهایتا تا سقف 100 تا پاک میکنه

من میخواستم این رقم رو افزایش بدم و به 1000 تغییرش بدم

چجوری میتونم این کارو کنم؟

کد هاشو براتون میزارم چک کنید

local function delmsg (arg,data)
for k,v in pairs(data.messages_) do
tdcli.deleteMessages(v.chat_id_,{[0] = v.id_})
end
end
local function run(msg, matches)
  if matches[1] == 'del' then
  if msg.chat_id_:match("^-100") then
    if is_owner(msg) or is_mod(msg) then
     if tonumber(matches[2]) > 100 or tonumber(matches[2]) < 1 then
       pm = '_ 100> تعداد پيام هاي قابل حذف هر دفعه >1 _'
       tdcli.sendMessage(msg.chat_id_, data.msg.id_, 1, pm, 1, 'html')
       else
     tdcli_function ({
  ID = "GetChatHistory",
  chat_id_ = msg.chat_id_,
  from_message_id_ = 0,
  offset_ = 0,
  limit_ = tonumber(matches[2])
 }, delmsg, nil)
       pm ='*'..matches[2]..'* _پيام اخير پاک شد_'
       tdcli.sendMessage(msg.chat_id_, msg.id_, 1, pm, 1, 'html')
     end
   end
 else pm ='اين امکان فقط در _سوپر گروه_ ممکن است.'
  tdcli.sendMessage(msg.chat_id_, msg.id_, 1, pm, 1, 'html')
end
end
end

return {
  patterns = {
    '^[!#/]([Dd][Ee][Ll]) (%d*)$'
  },
  run = run
}
-- http://permag.ir
-- @permag_ir
-- @permag_bots

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 12 ساعت قبل، amirpashayi گفته است :

سلام صبح زیباتون بخیر

ببخشید من یه ربات ضد اسپم ساختم برای مدیریت گروه (روی سرور مجازی)

این ربات پیام هارو نهایتا تا سقف 100 تا پاک میکنه

من میخواستم این رقم رو افزایش بدم و به 1000 تغییرش بدم

چجوری میتونم این کارو کنم؟

کد هاشو براتون میزارم چک کنید


local function delmsg (arg,data)
for k,v in pairs(data.messages_) do
tdcli.deleteMessages(v.chat_id_,{[0] = v.id_})
end
end
local function run(msg, matches)
  if matches[1] == 'del' then
  if msg.chat_id_:match("^-100") then
    if is_owner(msg) or is_mod(msg) then
     if tonumber(matches[2]) > 100 or tonumber(matches[2]) < 1 then
       pm = '_ 100> تعداد پيام هاي قابل حذف هر دفعه >1 _'
       tdcli.sendMessage(msg.chat_id_, data.msg.id_, 1, pm, 1, 'html')
       else
     tdcli_function ({
  ID = "GetChatHistory",
  chat_id_ = msg.chat_id_,
  from_message_id_ = 0,
  offset_ = 0,
  limit_ = tonumber(matches[2])
 }, delmsg, nil)
       pm ='*'..matches[2]..'* _پيام اخير پاک شد_'
       tdcli.sendMessage(msg.chat_id_, msg.id_, 1, pm, 1, 'html')
     end
   end
 else pm ='اين امکان فقط در _سوپر گروه_ ممکن است.'
  tdcli.sendMessage(msg.chat_id_, msg.id_, 1, pm, 1, 'html')
end
end
end

return {
  patterns = {
    '^[!#/]([Dd][Ee][Ll]) (%d*)$'
  },
  run = run
}
-- http://permag.ir
-- @permag_ir
-- @permag_bots

 

سلام کسی نیس ب این پست جواب بده منم احتیاج دارم ب این کد

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

فال های زیر را بررسی کنید

1. فایل plugins/del.lua و کدهای زیر:

  if msg.chat_id_:match("^-100") then
    if is_owner(msg) or is_mod(msg) then
     if tonumber(matches[2]) > 100 or tonumber(matches[2]) < 1 then
pm = '_ 100> ÊÚÏÇÏ íÇã åÇí ÞÇÈá ÍÐÝ åÑ ÏÝÚå >1 _'

 

 

2. در مسیر زیر و فایل :

plugins/groupmanager.lua

کدهای

🚫*!unfilter* 
_filter word_
🚫*!filterlist* 
_Show Filter List_
〰〰〰〰〰
♻*!del* 1-100
♻*!delall* `[reply]`
🚫 *!filter* 
🚫 *!unfilter* 
💬 فیلتر کلمات
🚫 *!filterlist* 
💬 نمایش لیست فیلتر
〰〰〰〰〰
♻ *!del* 1-100
♻ *!delall* `[reply]`

3. در مسیر زیر و فایل:

plugins/groupmanager-fa.lua

کدهای زیر :

〰〰〰〰〰
♻*!del* 1-100
♻*!delall* `[reply]`
_Delete Message_
〰〰〰〰〰
⏱*!setexpire* 30
⏱*!expire*
_set expire for group_
🎗*تنظیم ولکام* متن پیام
➕*ولکام نصب*
➖*ولکام حذف*
💬 ست کردن و فعال و غیرفعال کردن خوش آمد گویی
〰〰〰〰〰
♻ *!del* 1-100
♻ *!delall* `[reply]`

3. در مسیر و فایل زیر: گدهای زیر

bot/bot.lua

 local id = tostring(chat_id)
  if id:match("^-100") then
   gp_type = "channel"
  elseif id:match("-") then
 if chat_id:match('^-100') then --supergroups and channels start with -100
  if not msg.is_post_ then
return true

لطفا اونها را بررسی کنید و البته بعد از تغییرات  سرورتان را رستارت کرده و مجداا در ترمینال دستور لانچ را بزنید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در هم اکنون، behrouz گفته است :

فال های زیر را بررسی کنید

1. فایل plugins/del.lua و کدهای زیر:


  if msg.chat_id_:match("^-100") then
    if is_owner(msg) or is_mod(msg) then
     if tonumber(matches[2]) > 100 or tonumber(matches[2]) < 1 then
pm = '_ 100> ÊÚÏÇÏ íÇã åÇí ÞÇÈá ÍÐÝ åÑ ÏÝÚå >1 _'

 

 

2. در مسیر زیر و فایل :

plugins/groupmanager.lua

کدهای


🚫*!unfilter* 
_filter word_
🚫*!filterlist* 
_Show Filter List_
〰〰〰〰〰
♻*!del* 1-100
♻*!delall* `[reply]`
🚫 *!filter* 
🚫 *!unfilter* 
💬 فیلتر کلمات
🚫 *!filterlist* 
💬 نمایش لیست فیلتر
〰〰〰〰〰
♻ *!del* 1-100
♻ *!delall* `[reply]`

3. در مسیر زیر و فایل:

plugins/groupmanager-fa.lua

کدهای زیر :


〰〰〰〰〰
♻*!del* 1-100
♻*!delall* `[reply]`
_Delete Message_
〰〰〰〰〰
⏱*!setexpire* 30
⏱*!expire*
_set expire for group_
🎗*تنظیم ولکام* متن پیام
➕*ولکام نصب*
➖*ولکام حذف*
💬 ست کردن و فعال و غیرفعال کردن خوش آمد گویی
〰〰〰〰〰
♻ *!del* 1-100
♻ *!delall* `[reply]`

3. در مسیر و فایل زیر: گدهای زیر

bot/bot.lua


 local id = tostring(chat_id)
  if id:match("^-100") then
   gp_type = "channel"
  elseif id:match("-") then
 if chat_id:match('^-100') then --supergroups and channels start with -100
  if not msg.is_post_ then
return true

لطفا اونها را بررسی کنید و البته بعد از تغییرات  سرورتان را رستارت کرده و مجداا در ترمینال دستور لانچ را بزنیدداداش

داداش برا منم کمک کنین دیگه

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 2 دقیقه قبل، behrouz گفته است :

مگه نمی خواهید  تعداد حذف پست ها را زیاد  کنید خوب اون اعداد 100 را مثلا 200 کنید در فایلهایی که گفتم

من میخوام این انگلیسی بشه فارسی

 

مثلا بنویسم شارژ 30 به جای اینا

⏱*!setexpire* 30
⏱*!expire*
_set expire for group_
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این دستور ات ربات را در گروه شارژ می کنند

⏱*!setexpire* 30

شارژ گروه بمدت 30 روز

و این دستور هم

⏱*!expire*

میزان شارژ باقی مانده در گروه را نمایش میدهد

حالا میخوای بجاشون فارسی تایپ  کنید؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 28 دقیقه قبل، behrouz گفته است :

فال های زیر را بررسی کنید

1. فایل plugins/del.lua و کدهای زیر:


  if msg.chat_id_:match("^-100") then
    if is_owner(msg) or is_mod(msg) then
     if tonumber(matches[2]) > 100 or tonumber(matches[2]) < 1 then
pm = '_ 100> ÊÚÏÇÏ íÇã åÇí ÞÇÈá ÍÐÝ åÑ ÏÝÚå >1 _'

 

 

2. در مسیر زیر و فایل :

plugins/groupmanager.lua

کدهای


🚫*!unfilter* 
_filter word_
🚫*!filterlist* 
_Show Filter List_
〰〰〰〰〰
♻*!del* 1-100
♻*!delall* `[reply]`
🚫 *!filter* 
🚫 *!unfilter* 
💬 فیلتر کلمات
🚫 *!filterlist* 
💬 نمایش لیست فیلتر
〰〰〰〰〰
♻ *!del* 1-100
♻ *!delall* `[reply]`

3. در مسیر زیر و فایل:

plugins/groupmanager-fa.lua

کدهای زیر :


〰〰〰〰〰
♻*!del* 1-100
♻*!delall* `[reply]`
_Delete Message_
〰〰〰〰〰
⏱*!setexpire* 30
⏱*!expire*
_set expire for group_
🎗*تنظیم ولکام* متن پیام
➕*ولکام نصب*
➖*ولکام حذف*
💬 ست کردن و فعال و غیرفعال کردن خوش آمد گویی
〰〰〰〰〰
♻ *!del* 1-100
♻ *!delall* `[reply]`

3. در مسیر و فایل زیر: گدهای زیر

bot/bot.lua


 local id = tostring(chat_id)
  if id:match("^-100") then
   gp_type = "channel"
  elseif id:match("-") then
 if chat_id:match('^-100') then --supergroups and channels start with -100
  if not msg.is_post_ then
return true

لطفا اونها را بررسی کنید و البته بعد از تغییرات  سرورتان را رستارت کرده و مجداا در ترمینال دستور لانچ را بزنید

بی زحمت دستور لانچ و ریبوت رو برام بفرستید همراه با کجا بزنم تو روت یا ربات

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

هم از طریق پنل مدیریت سرور می تونید سرورتان را رستارت کنید

و هم از داخل ترمینال

reboot

سرور رستارت میشه

اینم دستور  لانچ

 cd permag.ir
screen ./permag.sh

شبتون خوش

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 1 دقیقه قبل، behrouz گفته است :

هم از طریق پنل مدیریت سرور می تونید سرورتان را رستارت کنید

و هم از داخل ترمینال

reboot

سرور رستارت میشه

اینم دستور  لانچ

 cd permag.ir
screen ./permag.sh

شبتون خوش

اون دستور آنلاینی میزنی ربات بهت میگه آنلاینم اون کجاس میخوام تغییرش بدم

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 1 ساعت قبل، behrouz گفته است :

مگه نمی خواهید  تعداد حذف پست ها را زیاد  کنید خوب اون اعداد 100 را مثلا 200 کنید در فایلهایی که گفتم

من این کار رو کردم نه اینکه 1000 نشد بلکه 100 هم کار نکرد

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تغیرات رو انجام دادم ولی کلا سیستم پاک کن از کار افتاد

یه ایراد دیگه که هست ربات خوش امد گویی رو دوبار تکرار میکنه

یعنی وقتی کاربر جوین میشه دوبار خوش امد گویی ارسال میکنه ربات

کدوم فایل هاشو بزارم برسی کنید؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 6 آبان 1396 در 23:01، behrouz گفته است :

مگه نمی خواهید  تعداد حذف پست ها را زیاد  کنید خوب اون اعداد 100 را مثلا 200 کنید در فایلهایی که گفتم

بعد از تغییرات ارقام کلن دستور حذف کار نمیکنه چه یکی چه صد تا

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   بازگردانی قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...